Welkom bij

Welkom bij

Psychotherapie

Partiman

WELKOM

   

Psychotherapie Partiman is een zelfstandige praktijk waarin alleen nog specialistische GGZ (S-GGZ) behandelingen worden uitgevoerd. In het algemeen gaat het om complexe problematiek (ernstige depressies, eetstoornissen, verwerking van meervoudige trauma's e.d.) waarvoor een langer durend traject  noodzakelijk is zonder de noodzaak van een klinische opname. Wij behandelen geen ernstige persoonlijkheidsproblematiek. De duur kan dan variëren van 6 maanden tot maximaal 3 jaar. 


Regiebehandelaar T. Partiman is psychotherapeut en geregistreerd in het BIG-register onder nummer: 09038054216 (https://zoeken.bigregisterer.nl/zorgverlener). Onze praktijk voldoet aan de kwaliteitsnormen van onze beroepsgroep zoals vastgesteld in een visitatietraject van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP).

Vanaf 2020 maken wij tevens gebruik van de mogelijkheden van digitaal behandelen via beeldbellen in combinatie met beveiligd mailverkeer. Eventueel in combinatie met face-to-face contacten. Daarmee vervallen de beperkingen van wonen en reizen!

 

VISIE

Er is niet één oorzaak aan te wijzen voor het ontstaan van klachten die leiden tot het zoeken van professionele hulp. Daarnaast zijn 'aanmeldingsklachten' vaak alleen maar een ingang tot dieper liggende vraagstukken. Vraagstukken die bij iedereen anders zijn. In al de jaren dat ik met mensen werk, ben ik nog nooit iemand tegen gekomen die hetzelfde probleem had als een ander. Hoewel wij als professional verplicht worden/werden om mensen 'labels' op te plakken (depressie, ADHD, angststoornis, dwangstoornis etc) en het dan lijkt alsof het om dezelfde vraagstukken gaat. Maar niemand is zijn of haar label. Het zegt net zo veel of weinig als wanneer u zegt dat iemand man/vrouw/westers/niet-westers/jong/oud etc. is. Wat weet u dan echt van iemand als u zo'n label gebruikt?

Ons werk is de ander als volledig mens te ontmoeten en te kijken hoe wij kunnen bijdragen aan het herstellen van het vermogen tot zelfmanagent (vanuit meer zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld de relatie met anderen aangaan), coping (effectiever omgaan met de moeilijkheden die nu eenmaal bij het leven horen) en persoonlijke groei (een betere versie van jezelf worden). 

En zoals er niet één soort mens of probleem is, is er ook niet één weg en methode die voor iedereen geschikt is. Sowieso geldt altijd dat er een mix van methoden wordt toegepast afhankelijk van wat op welk moment nodig is. En ook die methoden worden bij iedereen op een verschillende manier toegepast. Omdat ieder mens uniek is en respect voor die uniciteit de basis vormt voor helend werken met elkaar. En dat sluit aan bij mijn persoonlijke levensvisie die in hoge mate gebaseerd is op de leringen uit de zogenaamde Vedanta (zeg maar de Indiase kernfilosofie). 

 

 

U KUNT BIJ ONS TERECHT VOOR O.A.:

- depressieve klachten

- angsten, fobieën, dwang

- eetstoornissen

- Werkgerelateerde problematiek

- Problemen die ontstaan na of in samenhang met lichamelijke ziekten zoals whiplash, CVA, kanker

- Traumabehandeling, rouw en verlies

- Overige problematiek zoals slaapproblemen en onverklaarde pijnklachten

- Spirituele levensvragen

 

 

UW BEHANDELAARS:

 

Psychotherapie...


Paula Hawkins: De gaten in ons leven zijn permanent. Je moet erom heen groeien, zoals de wortels van bomen zich om stenen kronkelen.

Rumi : “De wond is de plaats waar het Licht binnen kan treden.”

WACHTLIJST

Mei 2023: Er is zeer beperkt ruimte voor nieuwe cliënten. De wachttijd tussen aanmelding en intake is vijf maanden; er is geen wachttijd tussen intake en behandeling.


DOCUMENTEN

Brochure Privacy Op dit moment verzamelen zorgverzekeraars standaard informatie in over onze cliënten; Wij zijn hier geen voorstander van omdat wij dit een oneigenlijke inbreuk vinden op uw privacy. Wij zijn echter verplicht die aan te leveren tenzij u een privacyverklaring ondertekent. Kwaliteitsstatuut