Welkom bij

Welkom bij

Psychotherapie

Partiman

WELKOM

   

Psychotherapie Partiman is een zelfstandige praktijk. Onze behandelaren zijn psychotherapeuten, psychologen en andere vaktherapeuten in de basis en specialistisch GGZ (B-GGZ en S-GGZ). Onze praktijk voldoet aan de kwaliteitsnormen van onze beroepsgroep zoals vastgesteld in een visitatietraject van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP).

 

 

U KUNT BIJ ONS TERECHT VOOR:

 

- Individuele problematiek bijv. stress, burn-out, depressie, faalangst, angsten, obsessies en anorexia,

- Gezinsproblematiek,

- Relationele problematiek,

- Werkgerelateerde problematiek,

- Problemen die ontstaan na of in samenhang met lichamelijke ziekten zoals whiplash, CVA, kanker,

- Rouw en verlies,

- Overige problematiek zoals slaapproblemen en onverklaarde pijnklachten en

- Spirituele levensvragen.

 

 

UW BEHANDELAARS:

 

Psychotherapie...


Paula Hawkins: De gaten in ons leven zijn permanent. Je moet erom heen groeien, zoals de wortels van bomen zich om stenen kronkelen.

Rumi : “De wond is de plaats waar het Licht binnen kan treden.”

WACHTLIJST

Er is helaas een wachttijd van 8 weken (oktober 2019)

DOCUMENTEN

Brochure Privacy Op dit moment verzamelen zorgverzekeraars standaard informatie in over onze cliënten; Wij zijn hier geen voorstander van omdat wij dit een oneigenlijke inbreuk vinden op uw privacy. Wij zijn echter verplicht die aan te leveren tenzij u een privacyverklaring ondertekent. Kwaliteitsstatuut