Welkom bij

Welkom bij

Psychotherapie

Partiman


HOE ZIT HET MET DE KOSTEN?

 

Gewoonlijk komt u bij ons terecht omdat u een verwijzing heeft van een huisarts of een praktijkondersteuner GGZ. Als het gaat om problematiek van 0-18 jarigen is in de meeste gevallen een aanvullende verwijzing van uw gemeente noodzakelijk.

 

Indien uw huisarts wel is aangesloten bij Vicino (zie http://www.vicinonhn.nl) heeft u meestal alleen te maken met het eigen risico van € 385,-.

 

Indien uw huisarts niet bij Vicino is aangesloten krijgt u van ons een totaalfactuur na afronding van de therapie. U declareert deze vervolgens bij uw verzekeraar. Wij moeten u erop wijzen dat de kans groot is dat u een deel van de factuur – bovenop uw eigen risico – zelf moet betalen. Veel verzekeraars betalen namelijk slechts 75% van het door de Nederlandse Zorg Autoriteit vastgestelde tarief van € 105,25 per uur. Wordt u verwezen door de gemeente dan zijn de afspraken die daarmee zijn gemaakt van kracht.

 

In sommige situaties kiest u voor een rechtstreekse aanmelding als particulier patiënt. Ook in deze situatie hanteren wij het tarief van € 105,25 per uur ongeacht de vraag of het individuele, relatie- of gezinstherapie betreft. Let op: bij aanmelding als particulier kunt u meestal geen of beperkt gebruik maken van een vergoeding vanuit uw basisverzekering. De kosten zijn dan (vrijwel) geheel voor uw rekening, tenzij u heeft gekozen voor een restitutiepolis. 

 

Extra kosten die niet worden vergoed door uw zorgverzekeraar ontstaan als u zich niet tijdig, tenminste 24 uur van tevoren, afmeldt voor een afspraak: een zogenaamde no-show. Wij brengen u dan € 45,-- in rekening. Dit kunt u dus niet declareren bij uw zorgverzekeraar! 

 

Wij raden u aan de regels van uw zorgpolis altijd goed te lezen en uw polis te controleren zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan. Een overzicht van de tarieven die in rekening worden gebracht kunt u vinden op de website van de Nederlandse Zorg Autoriteit: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_243894_22/1/.

 

 

 

Psychotherapie...


Paula Hawkins: De gaten in ons leven zijn permanent. Je moet erom heen groeien, zoals de wortels van bomen zich om stenen kronkelen.

Rumi : “De wond is de plaats waar het Licht binnen kan treden.”

WACHTLIJST

Er is helaas een wachttijd van 8 weken (oktober 2019)

DOCUMENTEN

Brochure Privacy Op dit moment verzamelen zorgverzekeraars standaard informatie in over onze cliënten; Wij zijn hier geen voorstander van omdat wij dit een oneigenlijke inbreuk vinden op uw privacy. Wij zijn echter verplicht die aan te leveren tenzij u een privacyverklaring ondertekent. Kwaliteitsstatuut