Psychotherapie
Partiman

Ontdek onze aanpak

Aanmelden

U kunt telefonisch of per mail contact opnemen met onze praktijk voor een aanmelding en afspraak. Meestal gaat een verwijzing van de huisarts vooraf aan uw aanmelding. Wij hebben helaas een wachtlijst. Dit kan leiden tot doorverwijzing naar een collega of wachtlijstbemiddeling via uw zorgverzerkeraar.
Let op: Wij hebben geen contract met alle zorgverzekeraars. Oriënteer u dus eerst op de kosten alvorens u een afspraak met ons maakt. Meer informatie over verwijzingen en verzekeringen vindt u onder het kopje Kosten.

Ontdek onze aanpak​

Aanmelden

U kunt telefonisch contact opnemen met onze praktijk voor een aanmelding en afspraak. Meestal gaat een verwijzing van de huisarts vooraf aan uw aanmelding. Wij hebben helaas een wachtlijst. Dit kan leiden tot doorverwijzing naar een collega of wachtlijstbemiddeling via uw zorgverzerkeraar.
Let op: Wij hebben geen contract met alle zorgverzekeraars. Oriënteer u dus eerst op de kosten alvorens u een afspraak met ons maakt. Meer informatie over verwijzingen en verzekeringen vindt u onder het kopje Kosten.

1. Intake / kennismaking

De intake/kennismaking begint met een gesprek van anderhalf tot twee uur. Eventueel volgen nog enkele gesprekken om uw problematiek goed in kaart te brengen.

Om een algemeen beeld te krijgen van de problematiek en van de effecten van de behandeling maken wij gebruik van de zogenaamde HONOS+ vragenlijst aan het begin en aan het einde van het traject. Incidenteel gebruiken wij anderen vragenlijsten. Voor het invullen van deze vragenlijsten maken wij gebruik van een digitaal portaal. De gebruikersnaam en het wachtwoord voor het gebruik daarvan krijgt u per mail toegestuurd. Na de intake bespreekt u met de behandelaar de bevindingen en het behandelplan.

 

Belangrijk in deze fase is ook de vraag of u een klik heeft met de behandelaar. Een goede klik is noodzakelijk voor een effectief behandelproces.
Voor de goede orde, wij sturen geen startbrief naar uw huisarts of andere verwijzer!

2. Behandelfase

In de behandelfase maken wij gebruik van een veelheid van methoden. Iedereen is anders, heeft een unieke levensgeschiedenis en -visie. Behandelen is daarom altijd maatwerk. De duur, frequentie en methoden zijn daarom per persoon verschillend. Methoden waarmee wij werken zijn onder meer: psycho-educatie, varianten van gedragstherapie (waaronder EMDR), speltherapie, technieken uit de Gestalttherapie, inzichtgevende, interactionele en systeemgerichte therapie, droomduidingen, mindfulness en eHealth.

Er is vaak een vorm van ‘huiswerk‘. Het kan zijn dat u specifieke oefeningen in de praktijk gaat brengen en/of incidenten, dromen e.d. gaat noteren.
Het blijkt vaak ook nuttig te zijn om, met uw uitdrukkelijke instemming, een of meer gesprekken te voeren met ‘derden’ (partner, gezinsleden, werkgever of verzekeringsarts).

3. Beëindigingsfase

In de beëindigingsfase wordt de therapie afgebouwd na kortere of langere tijd. Er worden indien nodig nadere afspraken gemaakt over terugrapportage aan uw huisarts (gebeurt alleen met uw uitdrukkelijke instemming), doorverwijzing, terugvalpreventie, etc. 

Gelijkwaardigheid

De werkrelatie is uitdrukkelijk gelijkwaardig. Therapie is een gezamenlijk ontdekkingstocht naar wat u nodig heeft, wat voor u werkt. Er is geen protocol dat recht doet aan uw bijzondere situatie, al kan het op technische onderdelen nuttig zijn een bepaald protocol te volgen. Er is verder altijd sprake van ‘shared decision making’. Uw opvattingen zijn doorslaggevend bij alles wat wij doen.

Crisis en vakantie

Indien sprake is ven een crisissituatie kunt u altijd terecht bij uw eigen huisarts of de huisartsenpost tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt. Tijdens vakanties van uw behandelaar is er in principe geen vervanging tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken. 

Kwaliteit & Klanttevredenheid

Wij maken gebruik van de formele kwaliteitsstandaarden van onze beroepsgroep. Tijdens de gesprekken vragen wij u ook met grote regelmaat wat u vindt van de behandeling, of u vindt dat wij nog steeds met de goede dingen bezig zijn en of u tevreden bent over de werkrelatie. U mag daar uiteraard ook altijd ongevraagd iets over zeggen.

Kwaliteit & Klanttevredenheid

Wij maken gebruik van de formele kwaliteitsstandaarden van onze beroepsgroep. Tijdens de gesprekken vragen wij u ook met grote regelmaat wat u vindt van de behandeling, of u vindt dat wij nog steeds met de goede dingen bezig zijn en of u tevreden bent over de werkrelatie. U mag daar uiteraard ook altijd ongevraagd iets over zeggen.

Regiebehandelaar T. Partiman

Ik heb nog gestudeerd in de tijd dat je jezelf op de universiteit een veelheid aan kennis en vaardigheden kon eigenmaken: studentassistentschappen, journalist bij de universiteitskrant, communicatietrainer, docent anatomie en fysiologie etc. Na mijn kandidaatsdiploma in de geneeskunde koos ik voor de zogenaamde vrije studierichting geneeskunde. Met als hoofdvakken kinder- en jeugdpsychiatrie en neurobiologie. Daarna volgde ik de post-academische opleiding psychotherapie. Onder meer door mijn actieverleden kwam ik al snel terecht in diverse staf- en lijnfuncties in zorg, onderwijs, jeugdbescherming en welzijn. Daarnaast heb ik een divers verleden in toezichthoudende en bestuurlijke functies. Sinds 2016 ben ik weer actief als zelfstandig en BIG-geregistreerd psychotherapeut en lid van de LVVP. Ik ben geschoold in diverse behandelmethoden waaronder die uit de Integratieve Cognitieve Gedragstherapie, systeemtherapie en mindfulness. In mijn vrije tijd speel ik graag golf en gitaar.

Psychotherapie...

Paula Hawkins: De gaten in ons leven zijn permanent. Je moet erom heen groeien, zoals de wortels van bomen zich om stenen kronkelen.

Rumi : “De wond is de plaats waar het Licht binnen kan treden.”

Kom in contact

Neem gerust contact met ons op voor al uw vragen. Wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.