Psychotherapie
Partiman

Privacy

Op dit moment verzamelen zorgverzekeraars standaard informatie over onze cliënten. Wij zijn hier geen voorstander van omdat wij dit een oneigenlijke inbreuk vinden op uw privacy. Wij zijn echter verplicht de zogenaamde minimale dataset aan te leveren tenzij u een privacyverklaring ondertekent. Deze verklaring is altijd op de praktijk beschikbaar. Meer weten? Ga dan naar de website van de stichting KDVP.

Psychotherapie Partiman

Privacy

Op dit moment verzamelen zorgverzekeraars standaard informatie over onze cliënten. Wij zijn hier geen voorstander van omdat wij dit een oneigenlijke inbreuk vinden op uw privacy. Wij zijn echter verplicht de zogenaamde minimale dataset aan te leveren tenzij u een privacyverklaring ondertekent. Deze verklaring is altijd op de praktijk beschikbaar. Meer weten? Ga dan naar de website van de stichting KDVP.

AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De AVG is verwerkt in onze privacyverklaring die u kunt hier inzien.

Klachten

Regiebehandelaar Partiman is lid van de LVVP. Voor het afhandelen van klachten verwijzen wij u dan ook graag naar de website van de LVVP waar u uitvoerige informatie kunt vinden over klachtenprocedures, de klachtenfunctionaris en eventuele andere procedures.
Voor nadere informatie zie:
https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/

Kom in contact

Neem gerust contact met ons op voor al uw vragen. Wij zullen zo snel mogelijk contact met u op nemen.